Oefening: waar in de meldcode zit ik?

Oefening: waar in de meldcode zit ik?

  1. Lees je casus uit module 2 nog eens goed door, bekijk of formuleer de grootste zorg en leg dan de stappen van de meldcode langs de casus.
  2. Waar denk je dat je zit in de meldcode?
  3. Waarom denk je dat je daar zit? Hoe heb je eventuele andere stappen doorlopen?
  4. Welke acties dien je nu te zetten gebaseerd op de stappen uit de meldcode? Wat ga je doen?
  5. Ben je al bij stap 4 en 5 van de meldcode en moet je de vragen uit het afwegingskader toepassen?