Oefening: eigen casus onder de loep nemen

Oefening: eigen casus onder de loep nemen

 1. Neem een eigen actuele casus/ situatie uit de praktijk in gedachte waarover jij je zorgen maakt.
 2. Denk hier goed over na, want deze casus gaan we ook in module 3 en 4 gebruiken!
 3. Schrijf kort voor jezelf op waar de casus over gaat en waar je je zorgen over maakt.
 4. Gebruik daarbij de onderzoeksvragen: wat zie, hoor en/of ruik ik waardoor ik zorgen heb.
 5. Maak zo goed mogelijk onderscheid tussen objectief (feitelijke zorgen) en subjectief
  (aannames/interpretaties etc.). Zie ook onderstaand werkblad.
 6. Stel jezelf daarna kritische vragen om van subjectieve zorgen te komen tot feitelijke
  zorgen. Denk daarbij aan de onderzoeksvragen zoals: wie, wat, waar, wanneer, hoe
  komt het dat, kun je dat toelichten, waar baseer ik dat op … etc.
 7. Formuleer wat jou grootste zorg is in deze casus! Beantwoord voor jezelf de vraag: “Als er niets gebeurd in deze situatie, dan ben ik bang dat…”