Oefening: Hoe deel ik mijn zorgen?

Oefening: Hoe deel ik mijn zorgen?

 1. Lees je casus uit module 2 en 3 nog eens goed door: bekijk de grootste
  zorgformulering en waar je in de meldcode zit.
 2. Formuleer in een paar zinnen hoe je deze zorgen zou gaan benoemen aan de
  ouder(s), jongere of de cliënt. Maak dit zo concreet mogelijk.
 3. Pak het motivatiemodel erbij en bedenk waar deze ouder(s), jongere of cliënt zit
  in het model. Wat betekent dat voor jouw gesprekstechnieken?
 4. Bedenk hoe je in jouw werksetting dit gesprek gaat voeren; waar ga je zitten, doe
  je het gesprek alleen of met een collega en wat heb je nodig om het gesprek te
  kunnen en durven voeren?
 5. Voer het gesprek daadwerkelijk uit als het een actuele casus betreft, die je wilt
  oppakken. Kom ik actie en voer alleen of samen met een collega het gesprek en
  LEER!
 6. Evalueer: Blik alleen of samen met je collega terug op het gevoerde gesprek; wat
  ging er goed, waar ben je trots op, waar ging het moeizaam en waar ga je de
  volgende keer meer op letten?