Oefening: Actieplan opstellen voor jezelf, je team en/of je organisatie

Oefening: Actieplan opstellen voor jezelf, je team en/of je organisatie

Thema Kunnen
Suggesties voor acties:

 • Meldcode bekend maken en houden bij jezelf, je team, je organisatie.
 • De meldcode stappen laagdrempelig onder de aandacht laten komen/blijven.
 • Taken en verantwoordlijkheden verdelen binnen je team/organisatie (A4 opmaken).
 • Scholingsdag organiseren over dit onderwerp.
 • Jaarlijks als vergaderpunt op de agenda laten terugkomen.
 • Scholingsplan maken voor een heel jaar opstellen.
 • Stappen van de meldcode tijdens een casusbespreking /kind bespreking laten terugkomen.


Thema Willen
Vragen voor acties:

 • Hoe zorgen jullie dat jullie objectief signaleren en rapporteren?
 • Hoe zorgen jullie voor goede dossiervorming?
 • Hoe zorgen jullie dat jullie elkaar tijdens overleggen scherp houden op dit gebied?
 • Hoe gaan jullie oefenen hiermee (bijvoorbeeld feedback geven op elkaars dossiervorming of manier van casus bespreken)?
 • Wanneer je alleen werkt, met wie kun je dan een casus bespreken en hoe houd je jezelf scherp op dit gebied?


Thema Durven
Vragen voor acties:

 • Hoe zorgen jullie ervoor dat je daadwerkelijk aan de slag gaat met dit lastige onderwerp?
 • Wat gaan jullie doen met persoonlijke belemmeringen en/of angsten om te handelen die gehoord of gezien worden?
 • Bieden jullie als team (jouw organisatie) genoeg steun en helder protocol op dit gebied?
 • Zijn er afspraken gemaakt hoe om te gaan met deze “uitdagende” gesprekken?
 • Hoe zit het met de nazorg binnen je team/organisatie?
 • Wanneer je alleen werkt; hoe zorg je voor jezelf, wie of wat kan jouw steun geven op dit gebied?

Thema Willen, Kunnen en Durven rondom zorgen bespreken
Vragen voor acties:

 • Is bepaald wie de zorggesprekken voeren met ouders/verzorgers, het kind of de
  cliënt?
 • Is duidelijk wie eventueel bij zo’n “uitdagend” gesprek erbij gevraagd kan worden?
 • Hoe gaan jullie om met goede voorbereiding voorafgaand aan deze gesprekken?
 • Hoe gaan jullie om met eventuele nazorg en/of evaluatie na deze gesprekken?